phone
+ 90 216 550 80 05
phone
+ 90 324 221 31 20
mail
RT8Fz0pCxOI8doNqGUzMU+JFtw==

Tane Patlatma Makineleri