phone
+ 90 216 550 80 05
phone
+ 90 324 221 31 20
mail
7uq8ZGGY/xPTQMsVP0KumHf+uQ==

Tane Patlatma Makineleri