phone
+ 90 216 550 80 05
phone
+ 90 324 221 31 20
mail
hrIluV15C8WrIMpq/v/EX7szVw==

Tane Patlatma Makineleri