phone
+ 90 216 550 80 05
phone
+ 90 324 221 31 20
mail
Lk0v8bpFFHppScBWaPKDqCJNFg==

Dolum, Etiketleme ve Mantarlama Makineleri